گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۱ خورشیدى سیرچ- کرمان

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان کرمان
نویسنده رضا علیخان زاده - شهریار سلیمانی آزاد - معصومه اسکندرى
تاریخ انتشار ۲۴ بهمن ۱۳۹۱

خلاصه توضیحات

در ساعت 23:18 دقیقه دوشنبه دوم بهمن ماه 1391 ، زمین لرزه اى به بزرگاى 5/5 در مقیاس Mn منطقه سیرچ از توابع استان کرمان را لرزاند. رومرکز این رخداد توسط مرکز لرزه نگارى موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با مختصات 37/30 درجه شمالى و 46/57 درجه شرقى در عمق 10 کیلومترى در حدود 22 کیلومترى سیرچ، 38 کیلومترى کرمان و 817 کیلومترى تهران گزارش شد.

توضیحات

  سازمان زمین شناسى کشور مدیریت دفتر بررسى  مخاطرات زمین شناختى گروه لرزه زمین ساخت و زلزله شناسى گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 2 بهمن ماه 1391 خورشیدى سیرچ- کرمان   رضا علیخان زاده - شهریار سلیمانی آزاد - معصومه اسکندرى در ساعت 23:18 دقیقه دوشنبه دوم بهمن ماه 1391 ، زمین لرزه اى به بزرگاى 5/5 در مقیاس Mn منطقه سیرچ از توابع استان کرمان را لرزاند. رومرکز این رخداد توسط مرکز لرزه نگارى موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با مختصات 37/30 درجه شمالى و 46/57 درجه شرقى در عمق 10 کیلومترى در حدود 22 کیلومترى سیرچ، 38 کیلومترى کرمان و 817 کیلومترى تهران گزارش شد(نگاره 1). بیشینه شدت محاسبه شده توسط کارشناسان سازمان زمین شناسى تهیه شده بر پایه مدل میانگین ایران سیاهکالى مرادى و همکاران(1383) در مقیاس MSK در نقطه I0  (در پهنه رومرکزى) برابر 6  برآورد شده است (نگاره 3). ضمنا اکیپى متشکل از کارشناسان سازمان زمین شناسی از مرکز کرمان نیز به منطقه گسیل شده که در حال بررسى جنبه هاى زمین شناختى این رخداد مى باشند. Reference Depth (Km) Magnitude Latitude N Longitude E USGS 31/9 5/3 30/36 57/47 IRSC 10 5/5 30/37 57/46 EMSC 37 5/1 30/40 57/50 جدول 1- مشخصات زمین لرزه 2 بهمن ماه سیرچ  بر گرفته از منابع گوناگون   USGS: United States Geological Survey IRSC: Iranian Seismological Center EMSC: European-Mediterranean Seismological Center     نگاره 1 : لرزه خیزى عمومى گستره مورد نظر( EMSC )   پیشینه لرزه خیزی گستره بررسی گستره نشانگر آن است که در سده گذشته، 691 رخداد لرزه ای در آن به ثبت رسیده است،که 31 مورد از آنها دارای بزرگای 5 و بیشتر از 5 بوده اند که این موضوع گویاى لرزه خیزی بالای منطقه می باشد . بزرگترین این زمین لرزه ها زمین لرزه 6 مردادماه 1360 هجری شمسی (28 ژوئیه  1981میلادی) سیرچ- گلباف با بزرگای 3/7 در مقیاس امواج گشتاوری(MW) است که با آسیب گسترده نیز همراه بوده است.   زمین شناسی و زمین ساخت عمومى گستره به طور کلی می توان استان کرمان را از نظر واحدهای ساختمانی و گسترش حوضه های رسوبی در پهنه ایران مرکزی قرار داد. همچنین این استان از مى توان از دیدگاه واحدهای تکتونیکی مرتبط با بلوک طبس و سلسله کوه های طبس ـ کرمان برشمرد. از دیدگاه زمین ساخت ناحیه اى نیز استان کرمان دارای گوناگونى ساختاری زیادی است . جنوب‎باختری استان کرمان بخشی از پهنه خرد شده سنندج- سیرجان و جنوب خاورى‎آن نیز بخشی از پهنه ساختاری مکران را شامل می شود . پهنه سنندج - سیرجان از نواحی باختر شهر بابک تا نزدیکی پهنه گسلی زندان در جنوب کهنوج رخنمون داشته و رشته کوههای آتشفشانی ارومیه- دختر به صورت کمربندی با امتداد شمال باختری - جنوب‎ خاوری از نزدیکی انار تا جنوب خاوری بم در آن امتداد می یابد . پلاتفرم پالئوزوئیک - مزوزوئیک ایران مرکزی نیز بخش بزرگى را در خاور ، شمال ‎‎و شمال خاوری این استان پوشش می دهد. نگاره 2– گسلهاى اصلى گستره کرمان در نقشه گسل هاى فعال ایران، حسامى و همکاران(2003)   نگاره 3- نقشه هم شدت زمین لرزه 2 بهمن ماه 1391 سیرچ ، تهیه شده بر پایه مدل میانگین ایران سیاهکالى مرادى و همکاران(1383) در مقیاس MKS نگاره 4- نقشه لرزه خیزى دستگاهى پیرامون رومرکز زمین لرزه 2 بهمن ماه 1391 سیرچ – کرمان       منابع : 1- حسامى، جمالى، طبسى ،2003، نقشه گسل هاى فعال ایران، پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله 2-  وب سایت مرکز لرزه نگارى کشورى (http://irsc.ut.ac.ir) 3- وب سایت پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله(www.iiees.ac.ir) (آرش اسلامى و علیرضا اشعرى، 1390 ،گزارش زمینلرزه 6 /4/ 90 سیرچ کرمان) 4- وب سایت مرکز لرزه نگارى اروپایى- مدیترانه اى(www.emsc-csem.org)      

کلید واژه ها: کرمان