ورقه آلوت

نوع گزارش معرفى نواحى امید بخش
گروه اکتشافات فلزی
استان سایر موارد
نویسنده تاج الدین
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۳

خلاصه توضیحات

معرفى وبررسى کانسارسازى طلا در محدوده باریکا

توضیحات

گزارش به چاپ رسیده ایت.

کلید واژه ها: سایر موارد