ورقه بانه

نوع گزارش معرفى نواحى امید بخش
گروه اکتشافات فلزی
استان کردستان
نویسنده تاج الدین
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

معرفى نواحى امیدبخش معدنى

توضیحات

گزارش در دست تهیه است.

کلید واژه ها: کردستان