گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۲ شربیان – آذربایجان شرقی

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان آذربایجان شرقی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 17 آبان ماه 1392 شربیان – آذربایجان شرقی

توضیحات

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى