گزارش لیمونولوژی و پالئولیمونولوژی دریاچه ارومیه

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان آذربایجان غربى
نویسنده دکتر راضیه لک،مهندس علی محمدی و مهندس جواد درویشی خاتونی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
گزارش لیمونولوژی و پالئولیمونولوژی دریاچه ارومیه

خلاصه توضیحات

اقلیم شناسی،زمین شناسی و هیدرولوژی دریاچه ارومیه

کلید واژه ها: آذربایجان غربى