گزارش لیمونولوژی و پالئولیمونولوژی دریاچه ارومیه ۲

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان آذربایجان غربى
نویسنده دکتر راضیه لک،دکتر علیرضا صالحی پور،مهندس علی محمدی و مهندس جواد درویشی خاتونی
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
گزارش لیمونولوژی و پالئولیمونولوژی دریاچه ارومیه ۲

خلاصه توضیحات

بررسی نوسانات تراز آبی دریاچه ارومیه از سال 1355 تا 1390

کلید واژه ها: آذربایجان غربى