گزارش لیمونولوژی و پالئولیمونولوژی دریاچه ارومیه ۴

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان آذربایجان غربى
نویسنده دکتر راضیه لک و جواد درویشی خاتونی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
گزارش لیمونولوژی و پالئولیمونولوژی دریاچه ارومیه ۴

خلاصه توضیحات

هیدروژئوشیمی

کلید واژه ها: آذربایجان غربى