گزارش لیمونولوژی و پالئولیمونولوژی دریاچه ارومیه ۵

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان آذربایجان غربى
نویسنده دکتر راضیه لک و جواد درویشی خاتونی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۹۰
گزارش لیمونولوژی و پالئولیمونولوژی دریاچه ارومیه ۵

خلاصه توضیحات

مقدار و سرعت ته نشینی نمک در شورابه دریاچه ارومیه

کلید واژه ها: آذربایجان غربى