اکتشاف کانسارآهن-طلای اشوند

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان قم
نویسنده مهرداد واحدی والهام چیتگر
تاریخ انتشار ۲۳ مرداد ۱۳۹۴

خلاصه توضیحات

محدوده مورد مطالعه در 15 کیلومتری خاور نهاوند و در مسیر جاده نهاوند به آورزمان قرار دارد. نزدیکترین روستا به این محدوده، روستای عشوند با 500 نفر سکنه واقع در دو کیلومتری جنوب غرب این کانسار می‌باشد. این کانسار، اولین کانسار فلزی اکتشافی در برگه 100000/1 نهاوند می‌باشد که برای اولین بار در مقاله‌ای با عنوان اکتشاف اسکارن پلى متال طلا، مس، روى، آهن عشوند، نهاوند در بیست و هفتمین گردهمائی علوم زمین در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و با نویسندگی مهرداد موحدى، الهام چیت‌گری و سرمد روزبه کارگر معرفی شد. همچنین این کانسار در زمان اکتشاف، اوّلین کانسار طلا دار امید بخش در سطح استان همدان به‌شمار مى‌رفت؛ که با توجه به ابعاد، عیار و همچنین تیپیک بودن نوع اسکارن در نوع خود کم نظیر مى‌باشد.

توضیحات

محدوده مورد مطالعه در 15 کیلومتری خاور نهاوند و در مسیر جاده نهاوند به آورزمان قرار دارد. نزدیکترین روستا به این محدوده، روستای عشوند با 500 نفر سکنه واقع در دو کیلومتری جنوب غرب این کانسار می‌باشد. این کانسار، اولین کانسار فلزی اکتشافی در برگه 100000/1 نهاوند می‌باشد که برای اولین بار در مقاله‌ای با عنوان اکتشاف اسکارن پلى متال طلا، مس، روى، آهن عشوند، نهاوند در بیست و هفتمین گردهمائی علوم زمین در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و با نویسندگی مهرداد موحدى، الهام چیت‌گری و سرمد روزبه کارگر معرفی شد. همچنین این کانسار در زمان اکتشاف، اوّلین کانسار طلا دار امید بخش در سطح استان همدان به‌شمار مى‌رفت؛ که با توجه به ابعاد، عیار و همچنین تیپیک بودن نوع اسکارن در نوع خود کم نظیر مى‌باشد.    از نظر زمین‌شناسى، محدوده مورد مطالعه بخشى از زون سنندج-سیرجان مى‌باشد که در اثر کنتاکت متامورفیسم حاصل از نفوذ توده نفوذى به سن کرتاسه در داخل آهک‌هاى پالئوزوئیک و اثر دگرگونى مجاورتى آلوکمیکى یک سیستم باز دگرگونى در مرز این دو لیتولوژى، کانسار اسکارن پلى‌متال طلا، مس، روى، آهن تشکیل شده است. عمده واحدهاى سنگى موجود در محدوده را مرمریت‌هاى خرد شده به سن پالئوزوئیک و توده با ترکیب گرانیتى تا گرانودیوریتى به سن کرتاسه فوقانى (سن مطلق 70-80 میلیون سال) تشکیل مى‌دهند.    ماده معدنى به‌ دو بخش آندواسکارن و اگزواسکارن با طولى حدود 300 متر و عرض حدود یک تا 35 متر و افراز حدود 40 متر در کنتاکت دو واحد گرانیتى و مرمریتى رخنمون دارد.  رخنمونهای متعدد دیگری نیز از ماده معدنی در دیگر نقاط این محدوده به چشم می‌خورد. مساحت رخنمون ماده معدنی 36066 مترمربع می‌باشد. از محدوده مورد مطالعه نقشه  زمین شناسی و توپوگرافی به مساحت 5/57 هکتار و با مقیاس 1000/1 تهیه شده است که ضمیمه این گزارش میباشد.    از میان نمونه‌هاى اخذ شده از این محدوده تعداد 14 نم

کلید واژه ها: قم