اکتشاف ژئوشیمیایی درورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ کاشان

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان اصفهان
نویسنده غلامحسین همتیان
تاریخ انتشار ۲۳ تیر ۱۳۹۴

خلاصه توضیحات

در متن می آید

کلید واژه ها: اصفهان