فرونشست

نوع گزارش ناپایداریهاى دامنه‌اى
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
استان آذربایجان شرقی
تاریخ انتشار ۲۳ تیر ۱۳۹۴

خلاصه توضیحات

فرونشست

توضیحات

فرونشست

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى