معرفی نواحی امیدبخش معدنی درورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ شهرضا

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان اصفهان
نویسنده مسعود قلیپور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۹۴

خلاصه توضیحات

براساس طرح پنج ساله دوم در راستاى اهداف اکتشافى زون هاى بیست گانه، کنترل و شناسایى نواحى امیدبخش معدنى ورقه 100000 :1 شهرضا که یکى از ورقه هاى زون فریدن - ارسنجان مى باشد به اینجانب محول گردید. در این راستا براساس مطالعات سیستماتیک ژئوشیمیایى و ژئوفیزیک هوایى و زمین شناسى اقتصادى 4 محدوده امیدبخش معدنى جهت سرب و روى ،طلا و مس معرفى گردید. از این محدوده هاى اکتشافى 30نمونه جهت آنالیز و اندازه گیرى عناصر نقره، آرسنیک، باریت بیسموت، کبالت، کروندوم، مس، آهن، منگنز، مولیبدن، نیکل، سرب، بریلیم، آنتیموان، قلع، استرانسیم، تیتانیم، تنگستن، روى و ... برداشت گردیده است. از نظر زمین شناسى منطقه مطالعاتى در زون سنندج – سیرجان قرار گرفته است. پتانسیل مواد معدنى محدوده مورد بررسى شامل پتانسیل معدنى سرب و روى در منطقه کهرویه در قسمت جنوبى ورقه و مواد نسوز در قسمت جنوب خاورى ورقه شهرضا و دولومیت در قسمت شمالى در مجاورت شهرستان شهرضا در چینه هاى رسوبى ژوراسیک و مصالح ساختمانى از نوع شن و ماسه تشکیل شده از سنگهاى خرد شده و برشهاى گسلى سنگهاى آهکى کرتاسه و یا کنگلومراى بختیارى و آبرفت هاى جدید قابل توجه مى باشد.

کلید واژه ها: اصفهان