اکتشافات نیمه تفضیلی کانسار روی - سرب گردنه رخ(لاتاریک)

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان اصفهان
نویسنده مسعود قلیپور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ تیر ۱۳۹۴

خلاصه توضیحات

درمتن می آید

کلید واژه ها: اصفهان