مطالعات مقدماتى فرآورى کانسنگ طلاى زواریان قم

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان قم
نویسنده سینا عبدى بسطامى
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۹۳

خلاصه توضیحات

---

توضیحات

محدوده‌ى اکتشافى زواریان با وسعت تقریبى 300 کیلومتر مربع در فاصله 60 کیلومترى جنوب غرب استان قم و 5 کیلومترى سلفچکان واقع گشته است. این پایان نامه با موضوع "مطالعات مقدماتى فرآورى کانسنگ طلاى زواریان قم" با هدف بررسى قابلیت فرآورى طلا انجام شد. با توجه به وسعت منطقه و حضور طلا با عیار ppm 2 و همچنین باتوجه به اینکه هیچگونه مطالعه فرآورى تا به حال صورت نگرفته است، مطالعات فرآورى طلا، اهمیت و ضرورت پیدا کرد. پس از نمونه بردارى، خردایش، همگن سازى و تقسیم کردن، نمونه جهت مطالعات فرآورى در آزمایشگاه کانه آرایى سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور بایگانى شد. آزمایش‌هاى تجزیه سرندى و به دنبال آن عیار سنجى نشان دادند که در تمامى دامنه‌هاى ابعادى به میزان قابل توجهى طلا وجود دارد و همچنین عیار متوسط این کانسنگ در حدود ppm 9/1 مشخص شد. با توجه به توزیع بالاى طلا در دانه‌بندى کوچکتر از 74 میکرون، درجه آزادى 74 میکرون در نظر گرفته شد. مطالعات شیمى تر، عناصر Au، Ag، Hg و As را به ترتیب با مقادیر ppm 2، ppm 13، ppm 25 و ppm 1600 نشان دادند. بر اساس مطالعات میکروسکوپى (مقاطع نازک و صیقلى)، XRD و XRF، نوع کانسنگ، اکسیده مشخص شد. کانى‌هاى اصلى شامل کوارتز، تورمالین و کانى‌هاى دیگر شامل فلدسپات، کلریت، مسکویت، اکسیدها/هیدراکسیدهاى آبدار آهن، لیمونیت و گوئتیت بود. آزمایش‌هاى پیش‌تغلیظ توسط روش‌هاى ثقلى (میز لرزان) و جدا کننده مغناطیسى (تر و خشک) انجام شدند. پس از تحلیل عیار سنجى مشخص شد که روش‌هاى ثقلى و مغناطیسى خشک (توسط نمونه با دانه‌بندى بزرگ‌تر از 74 میکرون) به علت درگیرى شدید فازهاى اکسیده آهن، سیلیکاته و سیلیکاته آهن‌دار جهت پیش‌تغلیظ مناسب نیستند. اما روش مغناطیسى تر (توسط نمونه با دانه‌بندى کوچکتر از 74 میکرون) جهت پیش‌تغلیظ مناسب بود. مطالعات فرآورى توسط روش‌ سیانوراسیون همزنى با هدف بهینه سازى پارامترها‌ى موثر بر فرآیند (روش کلاسیک) انجام شد. شرایط بهینه در دانه بندى 74 میکرون و 58/10=pH و غلظت سیانور 3 کیلوگرم در تن و در مدت زمان 24 ساعت با بازیابى 36/93 درصد بدست آمد.

کلید واژه ها: قم