تعیین روش‌های تغلیظ و تخلیص محلول حاوی طلا از کانسنگ زایلیک آذربایجان شرقی

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان آذربایجان شرقی
نویسنده وحید رسولى
تاریخ انتشار ۲۳ تیر ۱۳۹۲

خلاصه توضیحات

--

توضیحات

چکیده در تحقیق حاضر از کانه اکسیدی طلادارِ زایلیک که با وسعت تقریبی 12 کیلومترمربع در فاصله 11 کیلومتری باختر اهر در استان آذربایجان شرقی قرار دارد، استفاده شد. کانی اصلی نمونه کوارتز و کانی‌های دیگر شامل کانی‌های رسی، اکسیدهای ثانویه و آبدار آهن (در فرم هماتیت) و به ندرت پیریت، کالکوپیریت، طلا، آزوریت و مالاکیت می‌باشد. در تحقیق حاضر از بخش پرعیار نمونه با عیار طلای ppm 24/16 استفاده شد. با استفاده از جدایش مغناطیسی شدت بالای تر و نتایج بدست آمده در خصوص افزایش میزان آهن و طلا در کنسانتره مغناطیسی، احتمال همراهی طلا با فاز آهن‌دار نمونه (هماتیت) تشخیص داده شد. نتایج این آزمایش‌ها نشان داد که استفاده از دو مرحله جدایش مغناطیسی، منجر به حذف بیش از 69% وزنی خوراک اولیه با عیار نهایی ppm 13/1 طلا می‌شود. در نتیجه این فرایند، کنسانتره ای با وزن تقریبی 31% خوراک اولیه و با بازیابی طلای 19/95% تولید شد. نتایج این آزمایش‌ها، همراهی عمده طلا با فاز آهن دار نمونه را تأیید کرد. بهینه‌سازی فرایند لیچینگ به منظور کاهش میزان انحلال ناخالصی مس انجام شد. این آزمایش‌ها با در نظر گرفتن دو عامل شامل غلظت سیانور اولیه و درصد جامد پالپ انجام شد. نتایج نرم‌افزار DX7 نشان داد که انجام آزمایش‌ها در پالپی با درصد جامد 35% و با غلظت سیانور اولیه برابر ppm 26/748 منجر به انحلال 92/29 % طلا با عیار ppm9 و 19/92 % مس با عیار ppm 102 می‌شود. تغلیظ محلول طلای بدست آمده از مرحله لیچینگ با استفاده از کربن فعال انجام شد. بهینه‌سازی این فرایند با هدف افزایش جذب کمپلکس‌های سیانوری طلا، کاهش جذب کمپلکس‌های سیانوری مس و با مصرف کمترین مقدار کربن فعال، با در نظر گرفتن 4 عامل شامل pH، غلظت سیانور، زمان ماند و غلظت کربن فعال انجام شد. نتایج نشان داد که انجام آزمایش‌های جذب در 10= pH، 4= CN:Cu، در مدت زمان 16 ساعت و با غلظت کربن g/l 1/4 منجر به جذب 92/38 % از طلای محلول و 4/39 % از مس محلول می‌شود. همچنین استفاده از M 02/0 نمک CaCl2 منجر به افزایش بازیابی به 95/11% در مدت زمان 8 ساعت و 99/24% در مدت زمان 16 ساعت ‌شد. شستشوی کربن باردار با استفاده از حلال‌های آلی استون، اتانول و متانول در فشار و دمای محیط انجام شد. بالاترین بازیابی (92/46%) با استفاده از سه مرحله شستشو با استون 40 درصد منجر به تولید محلولی با عیار طلای برابر ppm 31/66 شد؛ این مقدار برای روش شستشوی زادرا برابر ppm32/84 حاصل شد. مقایسه سینتیکی دو روش شستشو با استون و روش زادرا نشان داد که در مدت زمان یکسان، فرایند شستشو با استون سریعتر است.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى