بررسى‌هاى آزمایشگاهى فرآورى کانسارطلاى بزمان (نمونه‌هاى سطحى برداشت شده از ترانشه)

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سیستان و بلوچستان
نویسنده امیر رضا محمدى- سید عباس فاضلى
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۹۳

خلاصه توضیحات

--

توضیحات

چکیده کانسار طلاى بزمان در شمال خاورى شهرستان پیرانشهر واقع شده است. طبق مطالعات کانى‌شناسى نمونه کانسنگ طلاى بزمان حاوى کوارتز، ایلیت و ژیپس بوده و داراى بیش از 80 درصد اکسید سیلیسیم(SiO2) است که نشان مى‌دهد کانسنگ از نوع سیلیسى است. نمونه کانسنگ طلاى بزمان مورد بررسى حاوى ppm 1/1 طلا ، ppm 2/95 نقره است که به روش ثقلى در دانه‌بندى 80- مش 26 درصد طلا با عیار ppm 6 قابل بازیابى است. شرایط بهینه براى بازیابى طلا و نقره به روش سیانوراسیون؛ زمان خردایش(دانه بندى) 60 دقیقه (‌‌100=d80 میکرون)، غلظت سیانور 0/1 درصد، درصد جامد 40 درصد، pH 10/4 (pH طبیعى محلول) و زمان لیچینگ 7 ساعت بدست آمد. در این شرایط 84 درصد طلا و 69 درصد نقره قابل بازیابى است.

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان