مطالعات آزمایشگاهی فرآورى کانسار آهن پلاسری اسمالون (استان یزد)

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان یزد
نویسنده امیررضا محمدى- محسن محمد‌خانی، احمد امینى، سید عباس فاضلى و فتح‌الله مصوری
تاریخ انتشار ۲۳ آذر ۱۳۹۳

خلاصه توضیحات

--

توضیحات

چکیده بر اساس مطالعات میکروسکوپی و ‌XRD سنگ میزبان کانسار آهن پلاسری اسمالون عمدتا پیروکسینیت‌ها و گابرو-میکروگابروهای اورالیتیزه است. کانی‌های تشکیل دهنده این مجموعه سنگی اغلب ابعادی میلیمتری داشته و شامل پیروکسن، هورنبلند، پلاژیوکلاز است که کانی‌های اصلی تشکیل دهنده آن‌ها محسوب می‌شود و بیش از 80 درصد از گانگ را بخود اختصاص داده است. به مقدار بسیار کم کانی‌های سریسیت، اپیدوت، کلریت، کلسیت، قطعات کوارتز ریزبلور (چرت و چرت‌های رادیولاریت‌دار)، بندرت کانی های سولفیدی، گاهی فلوگوپیت در مرتبه بعدی قرار دارد. کانی‌سازی آهن در این کانسار عمدتا به صورت مگنتیت بوده و عیار آن در کانسار فوق به 12 درصد معادل 8 درصد آهن می‌باشد. طبق مطالعات آزمایشگاهی مناسب‌ترین روش برای فرآوری این کانسار روش مغناطیسی تر شدت پایین تشخیص داده شد. به این روش در شرایط بهینه یعنی دانه‌بندی زیر 105 میکرون کنسانتره با عیار بیش 60 درصد آهن و عیار تیتانیم حدود 3 درصد با بازیابی کل بیش از 90 درصد قابل بازیابی است. با توجه به نتایج مناسب مطالعات آزمایشگاهی پیشنهاد شد آزمایش‌ها در مقیاس نیمه‌صنعتی انجام گردد تا ضمن تایید نتایج مقیاس آزمایشگاهی و همچنین تعیین معیارهای طراحی، کنسانتره لازم جهت بررسی امکان افزایش عیار آهن با شستشو و حذف تیتان با آسیاکردن مجدد از کنسانتره آن فراهم شود. در نهایت با انجام مطالعات اقتصادی پتانسیل این کانسار برای تبدیل شدن به معدن بررسی شود.

کلید واژه ها: یزد