پرعیار سازى نمونه کانسنگ آهن هپاتیتى هنسک آباده شیراز

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان فارس
نویسنده محمد پور سهى
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۹۳

خلاصه توضیحات

--

توضیحات

چکیده معمولا مواد معدنی استخراجی به جهت طبیعت تشکیل آن قابل مصرف مستقیم در صنعت نبوده و برای استفاده بهتر و حفظ سرمایه ناگزیر از عملیات فرآوری است. مطالعه و انتخاب تکنیک فرآوری بنحویکه ماده معدنی، سازگار با شرایط فنی و بازیافت متعارف و با حفظ سرمایه را همراه داشته باشد، قدم اصلی در تصمیم گیری فرآیند است. از این جهت ارزیابی پتانسیل ماده معدنی و طرح امکان دستیابی آن، شناخت رفتاری ماده معدنی و مواد همراه و درگیر، و انتخاب راهکار مناسب فرآیند از نکات مهم در تصمیم گیری ایجاد فرآیند می باشد. آنچه در این پروژه بدان پرداخته شد، شناخت رفتاری ماده معدنی و مواد همراه و درگیر آن است که با مطالعات کانی شناسی فرآوری و استفاده از تجهیزات مناسب و متداول آزمایشگاه کانه آرایی سازمان زمین شناسی کشور در قالب یک قرارداد همکاری، منجر به ایجاد فرآیندی منطقی و متعارف در نمونه کانسنگ هماتیتی هنشک شد. ترکیب های آهن هنشک آباده شیراز بوسیله سیالات گرمابى (دمای300-200 ) با منشاء توده هاى آذرین غنى از اکسیدهاى آهن نهشته شده اند. کانه زایى با تشکیل مگنتیت گرمابى شروع و سپس این کانى در اثر افزایش خاصیت قلیایى سیال مستقیما به گوتیت تبدیل شده است. گوتیت فاز اصلی تشکیل دهنده این کانسنگ محسوب می شود که میکروکریستالین است و اغلب شامل تجمعات بسیار ریز درابعاد کمتر از 50 میکرون بوده و بصورت میانبار (inclusion) در متن باطله (عمدتاّ سیلیس ریز تا نهان بلور) در غالب بافت های نمدی (sieve texture) تشکیل شده است. عیار میانگین آهن نمونه حدود 51% است. ناخالصی نامطلوب از جمله فسفر در حد مجاز بوده و سیلیس ریز دانه و باریت از عناصری هستند که می توان با کاهش آن به عیار آهن افزود. به همین منظور در این پروژه پس از مطالعات کانی شناسی و میکروسکپی و سنجش رفتار ماده معدنی با استفاده از روش های جدایش فیزیکی (ثقلی) و مغناطیسی، حدود 14درصد وزنی کل ، باریت با وزن مخصوص بالای g/cm32/4 بعنوان محصول جانبی که در مقیاس واحد ارزش بیشتری از آهن دارد، بدست آورده شد، و حدود 6 درصد وزنی کل، آهن به عیار 62 % رسیده . بعبارتی نتیجه محصول نهایی فرآیند، دستیابی به عیار متوسط 25/56% آهن با بازیابی کل 95% و بازیابی 5 درصد باریت با وزن مخصوص بالای 20/4 گرم بر سانتی متر مکعب بوده است. در بهترین بازیابی، استفاده از دستگاههای میز لرزان، مولتی گراویتی و مغناطیس شدت بالا در قالب فلوچارت، پیشنهاد گردید. همچنین با استفاده از روشهای فلوتاسیون معکوس مشخص شد در محیط قلیایی می توان درصد سیلیس موجود در نمونه را کاهش و عیار آهن را افزایش داد. کلمات کلیدی: جدایش فیزیکی، جدایش مغناطیسی، فلوتاسیون، مولتی گراویتی ،گوتیت، هماتیت

کلید واژه ها: فارس