پرعیارسازی نمونه کانسنگ استیبنیت شوراب فردوس (خراسان جنوبى) به روش¬های ثقلی و فلوتاسیون

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان خراسان جنوبى
نویسنده هادی عبداللهی- احمد امینی
تاریخ انتشار ۲۳ آبان ۱۳۹۲

خلاصه توضیحات

--

توضیحات

چکیده آزمایش¬های پرعیارسازی بر روی نمونه آنتیموان شوراب (استان خراسان جنوبی) انجام گرفت. کانی اصلی آنتیموان‌دار از نوع اکسیدی و کانی اصلی آنتیموان‌دار، استیبیکونیت است. کانی‌های باطله در این نمونه عمدتاً شامل کوارتز، سیدریت و کلسیت است. استیبنیت نیز عمدتاً به همراه دیگر کانی‌های آنتیموان‌دار مانند کالکواستیبنیت و مجموعه سولفوسالت تترائدریت- بورنونیت دیده می¬شود. کانی‌های سولفیدی همراه با استیبنیت در کانسار شوراب شامل گالن، اسفالریت، پیریت و کالکوپیریت و کانی‌های ثانویه شامل مالاکیت، کوولین، سروزیت و پیریت فرامبوئیدال است. دانه‌ها در فراکسیون دانه¬بندی35+50- مش از درجه آزادی بیش از 80 درصد برخوردار می¬باشند. با توجه به نتایج بدست آمده کانسنگ از نوع سیلیکاته بوده و به همراه آن مقداری کانی¬های آلومینوسیلیکات وجود دارد. نتایج گزارش شده از آنالیز دستگاهی XRD حاکی از وجود کوارتز و کائولینیت می¬باشد. همچنین با توجه به نتایج آنالیز دستگاهی ICP عیار آنتیموان 5/17 درصد گزارش شده است. جهت پرعیار سازی اولیه، آزمایش¬های جیگ، میز لرزان، اسپیرال و مولتی-گراویتی انجام گردید که بهترین نتیجه را میز لرزان با عیار و بازیابی 20/33 درصد و 52/54 درصد برای فراکسیون ۳۰- مش نمونه اولیه داشت. اگر فراکسیون دانه-بندی محدودتر شده و 30+140- مش انتخاب شود در این صورت عیار و بازیابی نسبی میز لرزان به ترتیب به ۳۷/۲۹ درصد و ۲۳/۷۱ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. ولی بازیابی کلی 37/64 درصد محاسبه می¬گردد. آزمایش فلوتاسیون در شرایط¬های مختلف دانه بندی و pH و مواد شیمیایی انجام گردید. با توجه به آزمایش¬های تکمیلی و پروژه¬های دیگری که در این زمینه انجام پذیرفت مشخص شد که استات سرب نتایج بسیار بهتری نسبت به نیترات سرب و سولفات مس بعنوان فعال کننده کانی¬های آنتیموان¬دار دارد. عیار آنتیموان هشت آزمایش اخیر فلوتاسیون نشان داد که روش ترکیبی ثقلی (میز لرزان)- فلوتاسیون روش مناسبی جهت تهیه کنسانتره آنتیموان می¬باشد. تمامی آزمایش¬های فلوتاسیون که با فعال کننده استات سرب انجام گرفته است دارای عیار بالای ۵۸ درصد در کنسانتره نهایی می¬باشد. ولی با توجه به شرایط آزمایش دارای بازیابی متفاوتی می¬باشند. با توجه به عیار و بازیابی بهینه، بهترین نتیجه فلوتاسیون دارای عیار، بازیابی نسبی و کلی به ترتیب 59/28 درصد، 72/56 درصد و 38/12 درصد می¬باشد. این آزمایش در شرایط ۱۰۰۰ گرم بر تن سیلیکات سدیم، ۱۰۰۰ گرم بر تن استات سرب و ۲۰۰۰ گرم بر تن آمیل زنتات پتاسیم انجام گرفته است

کلید واژه ها: خراسان جنوبى