بررسی فروچاله و شکاف‌های زمین دشت ایج، استان فارس (آذر ۱۳۹۴) - گروه آب‌زمین شناسی

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان فارس
نویسنده ا. انتظام، ا. قاسمی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

دشت ایج در حوضه آبریز دشت قره‌بلاغ واقع است و از نوع دره‌ای است. این دشت طی سال‌های گذشته به دلیل بهره‌برداری بی رویه از آب‌های زیرمینی و همزمان رخداد خشکسالی شاهد افت مداوم سطح‌ آب‌زیرزمینی بوده است. از یکسو افت سطح آب‌زیرزمینی موجب رخداد فرونشست زمین گردیده و از سوی دیگر به دلیل وجود سنگ کف آهکی، توسعه کارست و رخداد شستشوی طبقات زیرین آبرفت شرایط برای ایجاد فروچاله در منطقه فراهم می باشد که فروچاله بزرگ این دشت از این جمله می‌باشد.

توضیحات

گزارش بررسی عوارض فرونشست زمین در دشت ایج

کلید واژه ها: فارس