گزارش زمین شناسی کواترنری در شرق شهر رشت (گرفم)

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان گیلان
نویسنده بهنام پاشازاده
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

این گزارش مربوط به نقشه 1:25000 گرفم می باشد که به روی محیط رسوبی دلتای سفید رود واقع شده است

کلید واژه ها: گیلان