بررسی تأثیرات طوفان گونو بر ژئومورفولوژی خطوط ساحلی ایران ( دریای عمان )

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان مازندران
نویسنده علیرضا صالحی پورمیلانی
ناشر فصلنامه علمی و پژوهشی علوم زمین
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

بررسی تأثیرات طوفان گونو بر ژئومورفولوژی خطوط ساحلی ایران ( دریای عمان )

کلید واژه ها: مازندران