گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار – چهار گوش ۱:۱۰۰۰۰۰ چابهار –

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سیستان و بلوچستان
نویسنده علیرضا صالحی پورمیلانی
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار – چهار گوش 1:100000 چابهار –

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان