مجموعه گزارش های چاپ شده توسط آقای مهندس محمد باقر جعفریان

نوع گزارش زمین لرزه
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده محمد باقر جعفریان
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

مجموعه گزارش ها

توضیحات

وجود نهشته های ژوراسیک- کرتاسه تیپ کپه داغ در البرز شرقی(ناحیه رامیان) اصل گزارش در کتابخانه سازمان موجود است نقشه زمین شناسی 5000: 1 دریاچه سردامغان و گزارش مربوط به آن . نقشه زمین شناسی 1000: 1 محور سردامغان و گزارش مربوط به آن . نقشه زمین شناسی 5000: 1 دریاچه سرمنگل(در جاده هراز ) و گزارش مربوط به آن . نقشه زمین شناسی 1000: 1 دریاچه سرمنگل(در جاده هراز ) و گزارش مربوط به آن . گزارش و نقشه زمین شناسی 5000: 1 جنوب نظام آباد اراک (کمال حاصل ) جهت انتقال به پالایشگاه و پتروشیمی اراک . گزارش و نقشه زمین شناسی 5000: 1 جنوب تهران - رباط کریم به منظور انتقال آبها ( زیر زمین به رباط کریم ) . مطالعات معدنی :  گزارش زمین شناسی - معدنی و نقشه های 1000: 1 و 5000: 1 نسوز دورک اناری در جنوب شهرکرد . گزارش و نقشه زمین شناسی - معدنی و نقشه های 000/20: 1 طرح شمال ششتمد (جنوب دامغان) . گزارش و نقشه زمین شناسی - معدنی و نقشه های 000/20: 1 طرح منگز (بابا علی) در شرق کرمانشاه . گزارشات پی جویی سنگنمای ساختمانی در استان چهارمحال و بختیاری ( در 3 جلد ) . پتانسیل بابی مواد معدنی در سنگهای افیویس صحنه - هرسین . پتانسیل بابی مواد معدنی در ناحیه کامیاران - میان کراهان . پتانسیل بابی مواد معدنی در سنگهای و مکانیکی در بخشی از استان گلستان . بررسی امکانات منطقه آذربایجان جهت احداث نیروگاه 1000 مگاواتی . بررسی امکانات منطقه غرب کشور جهت احداث نیروگاه 1000 مگاواتی (همدان) . بررسی امکانات منطقه تهران جهت احداث نیروگاه 2000 مگاواتی (شهید رجایی) . مطالعات انتخاب محل نیروگاه بزرگ فارس .