گزارش نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰شیروان

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان خراسان شمالى
نویسنده هیراد ندیم
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

مربوط به شهر سیروان در خراسان شمالی

کلید واژه ها: خراسان شمالى