گزارش بازدید مقدماتی از شکاف‌ها و فروچاله‌های زمین دشت ابرکوه (آذر ۱۳۹۵) - گروه آب‌زمین شناسی

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان یزد
نویسنده انتظام، ایمان
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

دشت ابرکوه در انتهای جنوب باختری استان یزد واقع است که به دلیل برداشت‌های بی‌رویه آب‌زیرزمینی با بحران آب روبروست و به همین دلیل یک دشت ممنوعه آبی می‌باشد. شواهد فرونشست مهمی چون رخداد فروچاله و شکاف‌های طولی در گستره دشت مشهود می باشد. شناخت بیشتر این پدیده در این دشت نیازمند مطالعات زمین‌شناسی، ژئوفیزیک، آب‌زیرزمینی و تهیه نقشه پهنه‌بندی نرخ فرونشست زمین به روش تداخل‌سنجی راداری می‌باشد. طی این گزارش مقدماتی مسائل فرونشست زمین در دشت ابرکوه مورد بررسی قرار گرفته است.

توضیحات

گزارش شواهد فرونشست زمین دشت ابرکوه

کلید واژه ها: یزد