نقشه راه علوم زمین و معدن استان قم

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان قم
نویسنده ملیحه سادات فاضلی، طاهره مجیدی نوشین آقابابازاده، علیرضا رضایی، بهرام محقق، عذرا حسنلو و فاطمه مهشادنیا حامد رستگارپور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

نقشه راه علوم زمین و معدن استان قم (چاپ مقدماتی)

توضیحات

برای دریافت فایل کامل گزارش اینجا کلیک کنید.

کلید واژه ها: قم