نقشه راه علوم زمین و معدن استان قزوین

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان قزوین
نویسنده زینب شمس پرور عذرا حسن لو، فاطمه مهشادنیا، نوشین آقابابازاده، علیرضا رضایی، بهرام محقق حامد رستگار
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

نقشه راه علوم زمین و معدن استان قزوین (چاپ مقدماتی)

توضیحات

برای دریافت فایل کامل گزارش اینجا کلیک کنید.

کلید واژه ها: قزوین