نقشه راه علوم زمین و معدن استان زنجان

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان زنجان
نویسنده ناهید اسدی- مینا بیرجندی- ملیحهالسادات فاضلی- ریحانه شریفی عذرا حسن لو- فاطمه مهشادنیا - نوشین آقابابازاده- علیرضا رضایی- بهرام محقق حامد رستگار
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

نقشه راه علوم زمین و معدن استان زنجان (چاپ مقدماتی)

توضیحات

برای دریافت فایل کامل گزارش اینجا کلیک کنید.

کلید واژه ها: زنجان