نقشه راه علوم زمین و معدن استان مرکزی

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان مرکزى
نویسنده میترا آقاجانی، طاهره مجیدی عذرا حسنلو، فاطمه مهشادنیا، نوشین آقابابازاده، علیرضا رضایی، معصومه محمودی و بهرام محقق حامد رستگارپور، مریم سادات میرکاظمیان
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

نقشه راه علوم زمین و معدن استان مرکزی (چاپ مقدماتی)

توضیحات

برای دریافت فایل کامل گزارش اینجا کلیک کنید.

کلید واژه ها: مرکزى