چینه نگاری لرزه ای رسوبات زیر بستر دریای کاسپین بخش غربی سفید رود

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان گیلان
نویسنده مسئول پروژه: محمد رضا انسانی تهیه کنندگان : محمد رضا انسانی - غلامرضا حسین یار - رضا بهبهانی ساناز چایچی زاده - آمنه کاوه
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۲

خلاصه توضیحات

جهت مطالعه ویژگی های بستر محدوده مورد مطالعه ، از داده های لرزه نگاری کم عمق با قدرت تفکیک بالا ،که توسط دستگاه Sub Bottom Profiler مدلSES-2000 Standard ساخت شرکت Innomar آلمان برداشت گردیده، استفاده شده است. این دستگاه بر اساس روش آکوستیک پارامتریک کار می کند.

توضیحات

 با توجه به مورفولوژی بستر و جریان غالب شرق به غرب در حوضه خزر جنوبی در منطقه مورد مطالعه و الگوی رسوبگذاری که عمدتاً رودخانه سفیدرود نقش مؤثری را در آن ایفا میکند از طرفی و ساختار ساختمانی و اثر گسله های موجود که به بخشی از آن در این گزارش پرداخته شد، میتوان در نهایت به چند نکته ذیل به عنوان جمع بندی و نتیجه گیری اشاره نمود: منطقه مورد مطالعه در دریای کاسپین از نظر زمین­شناسی حالت شلف قاره­ای داشته و بخش عمده رسوبات وارده به آن از خشکی و ارتفاعات البرز تأمین می­گردد. رودخانه سفیدرود که مهمترین رودخانه تأمین کننده این رسوبات می­باشد، تشکیل دلتای سفیدرود را داده، نقش بسیار مؤثری در الگوی رسوبگذاری محلی دارد. با توجه به مطالعات انجام شده بر روی داده­های برداشت شده توسط لرزه­نگار کم عمق در منطقه عمق و کم عمیق کاسپین، و شواهد موجود که در بخش­ رسوب­شناسی و تکتونیک به آنها اشاره شد، بنظر میرسد که تغییر در جایگاه لبه شلف تحت تأثیر سیستم گسلش در این ناحیه بوده و مؤید  فعال بودن حوضه کاسپین جنوبی از لحاظ ساختمانی میباشد. در مواقعی که میزان رسوب وارده به حوضه بیشتر از فضای موجود برای رسوبگذاری باشد، طرح انباشتگی به سمت حوضه حرکت نموده و رخساره­ها به سمت حوضه جابجا می­شوند و در محیط­های با پرشدگی زیاد، مخروط­های بستر حوضه در زمان پایین بودن ممکن است توسط مخروط دیگری که در زمان پایین آمدن بعدی سطح آب تشکیل شده است، دنبال شود. طرح برانبارش واحد 5 (pure progradation)  نشان می­دهد که افت نسبی سطح آب در زمان رسوبگذاری این واحد تداوم داشته و رسوبات وارد شده به حوضه پس از حمل در مسافت زیاد در لبه شلف رسوب کرده­اند. تشکیل این واحد در زمان آخرین افت سطح نسبی دریا (پسروی مانقشلاق (لاهیجانی، 1384)) اتفاق افتاده که تا 60- متر افت داشته است . شروع مجدد پیشروی نسبی سطح آب با تشکیل واحد 6 قابل تشخیص است که با افزایش بالا آمدگی واحد 7 نیز تشکیل شده است. پسروی مانقشلاق موجب فرسایش بخش زیادی از رسوبات شده و سطح فرسایشی مذکور به خوبی توسعه یافته است. مورفولوژی بستر در محل شروع شیب قاره که از عمق حدود 70 متری شروع میشود ودر اکثر برشهای این محدوده قابل تشخیص است را شاید بتوان متأثر از زمین ساخت فعال منطقه دانست. با توجه به نرخ رسوب گذاری و الگوی زمین ساخت که نشان دهنده فعالیت گسله­های کششی است که منطقه را شدیداً تحت تأثیر خود قرار داده اند از یک طرف و از طرف دیگر وجود شیبی با زاویه بسیار تند در لبه شلف در حوضه کاسپین جنوبی، امکان بروز ریزش­ها و لغزش­هایی با حجم و وسعت بسیار زیاد در روی شیب قاره دور از انتظار نیست که وقوع چنین رخدادی به احتمال بسیار زیاد موجب بوجود آمدن سونامی در سواحل خواهد شد.

کلید واژه ها: گیلان