گزارش آب خلیج چابهار

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سیستان و بلوچستان
نویسنده ترانه شارمد -بابک آرین پور
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۵

خلاصه توضیحات

برداشت نمونه آب تا عمق 200 متری از اعماق 1/5/10/100/150/200 متر تهیه نقشه 6 پارامتر اندازه گیری شده در محل بعلاوه عناصر سنگین –اندازه گیری آنیون ها وکاتیون ها موجود در آب.تهیه گزارش مربوطه

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان