تهیه اطلس گزارش آب بهشهر

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان مازندران
نویسنده ترانه شارمد -بابک آرین پور
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار ۲۳ خرداد ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

برداشت نمونه تا عمق 30 متری دراعماق مختلف تهیه اطلس وبدنبال آن گزارش مربوطه.

کلید واژه ها: مازندران