تهیه اطلس آب رشت همراه با گزارش آب رشت

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان گیلان
نویسنده ترانه شارمد -بابک آرین پور
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۳

خلاصه توضیحات

برداشت نمونه آب تا عمق 30 متری در اعماق مختلف تهیه اطلس وبندبال آن گزارش مربوطه.

کلید واژه ها: گیلان