گزارش لیمنولوژِی و پالئولیمنولوژی دریاچه ارومیه اقلیم، زمین شناسی، هیدرولوژی و سنجش از راه دور

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان آذربایجان غربى
نویسنده علی محمدی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گزارش لیمنولوژِی و پالئولیمنولوژی دریاچه ارومیه اقلیم، زمین شناسی، هیدرولوژی و سنجش از راه دور

کلید واژه ها: آذربایجان غربى