تفسیر کیفی و کمی داده های ژئوفیزیک هوایی دریاچه ارومیه

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان آذربایجان غربى
نویسنده محمدرضا اخوان اقدم، نسرین امیر مطلبی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

تفسیر کیفی و کمی داده های ژئوفیزیک هوایی دریاچه ارومیه

کلید واژه ها: آذربایجان غربى