زمین شناسی کشاورزی دشت ارومیه

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان آذربایجان غربى
نویسنده محمد باقر لک
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

زمین شناسی کشاورزی دشت ارومیه

کلید واژه ها: آذربایجان غربى