گزارش لیمنولوژِی و پالئولیمنولوژی دریاچه ارومیه هیدروزئوشیمی

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان آذربایجان غربى
نویسنده جواد درویشی خاتونی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گزارش لیمنولوژِی و پالئولیمنولوژی دریاچه ارومیه هیدروزئوشیمی

کلید واژه ها: آذربایجان غربى