لیمنولوژی و پالئولیمنولوژی دریاچه ارومیه توازن آب و نمک و نرخ ته نشینی املاح

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان آذربایجان غربى
نویسنده جواد درویشی خاتونی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

لیمنولوژی و پالئولیمنولوژی دریاچه ارومیه توازن آب و نمک و نرخ ته نشینی املاح

کلید واژه ها: آذربایجان غربى