مطالعات ژئوفیزیکی قسمتی از محدوده غربی دریاچه ارومیه

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان آذربایجان غربى
نویسنده مهندسین مشاور خدمات زمین فیزیک
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

مطالعات ژئوفیزیکی قسمتی از محدوده غربی دریاچه ارومیه

کلید واژه ها: آذربایجان غربى