گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ احمد آباد

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان یزد
نویسنده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 احمد آباد

کلید واژه ها: یزد