گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ عطاری-حسن آباد

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان سمنان
نویسنده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 عطاری-حسن آباد III NE 6761

کلید واژه ها: سمنان