گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ آذران

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان اصفهان
نویسنده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 آذران III NE 6257

کلید واژه ها: اصفهان