گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ بالاجوی

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان خراسان رضوى
نویسنده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 بالاجوی 7560 VI SW

کلید واژه ها: خراسان رضوى