گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ بیزه

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان خراسان رضوى
نویسنده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 بیزه 7372 I NE

کلید واژه ها: خراسان رضوى