گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ چللو

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان آذربایجان شرقی
نویسنده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 چللو 5466 II SE

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى