گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ چاه انجیر

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان فارس
نویسنده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 چاه انجیر 6548 I SE

کلید واژه ها: فارس