گزارش زمین لرزه خلیلی فارس ۲۰ خرداد

نوع گزارش مطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساخت
فایل
گروه زمین ساخت
استان فارس
نویسنده طهمورث یوسفی

خلاصه توضیحات

شهرستان گراش در جنوب استان فارس، 360کیلومتری شیراز در نوار لرزه ای با خطر نسبی متوسط تا بالا است، زمین لرزه های دستگاهی ثبت شده در نزدیکی این محدوده بزرگای کم تا متوسط داشته و بزرگترین زمین لرزه ی ثبت شده تا الان مربوط به زلزله ی اخیر دهستان خلیلی با بزرگای 5/7ریشتر است