طارم

نوع گزارش پى جویى و پتانسیل یابى معدنى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان زنجان
نویسنده پانته آ گیاهچى و رقیه موسوى، محبى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۳

خلاصه توضیحات

پتانسیل یابى مواد معدنى

توضیحات

بررسیهاى اکتشاف ناحیه اى وشناسایى نواحى امید بخش معدنى در زون طارم 1383

کلید واژه ها: زنجان