حسین آباد کالپوش (شمال شرق سمنان)

نوع گزارش پهنه بندى خطر
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سمنان
نویسنده سیده رقیه موسوى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

پهنه بندى خطر زمین لغزه

توضیحات

گزارش در گروه GIS تهیه شده است وپهنه بندى خطر زمین لغزه با همکارى گروه زمین شناسى مهندسى بوده است.    1381

کلید واژه ها: سمنان